تفاوت میان نسخه‌های «قانون نسبت‌های معین»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''قانون نسبت های معین'''{{انگلیسی|law of definite proportions}} قانونی بنیادی در علم شیمی ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''قانون نسبت های معین'''{{انگلیسی|law of definite proportions}} قانونی بنیادی در علم شیمی ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)