باز کردن منو اصلی

تغییرات

پرونده:Nishapuri (Khorasani) Oldman.jpg|یک پیرمرد نیشابوری
پرونده:Nishapuri Boy.jpg |پسر جوان اهل نیشابور
 
پرونده:Iraqi Arab Men in Nishapur-Khorasan (2).jpg |مرد [[عرب خراسانی]] در نیشابور
پرونده:Khorasani Man from Nishapur 2.jpg |یک پیرمرد نیشابوری
پرونده:Mother with her son walking.jpg |یک مادر و پسرش در نیشابور