تفاوت میان نسخه‌های «اوراق قرضه»

۱۰٬۸۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
[[رده:]]`'''اوراق قرضه'''
'''اوراق قرضه''' در [[علم]] [[اقتصاد]]، از [[اوراق بهادار]] است، و آن [[سند]]ی است که طبق آن صادر کننده به خریدار [[بدهکار]] می‌شود. این سند دارای [[سررسید]] است و [[مبلغ]] آن در زمان سررسید به وسیلهٔ [[صادرکننده]] پرداخت می‌شود. این [[اوراق]] دارای [[کوپن]] [[بهره (پول)|بهره]] هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط [[بانک]] که [[نمایندگی]] صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.
==امانتی==
 
*[[باندامورمالی ]]،درامورمالی،یک نوع اوراق قرضه.
== منبع ==
*[[اوراق قرضه دولت]]،اوراق قرضه صادرشده توسط دولت ملی.
اقتصاد چیست؟، محمد مهدی بهکیش، نشر نی، چاپ دوم،۱۳۸۱
*[[جنگ اوراق بهادار]]،نوع اوراق قرضه دولتی برای جمع آوری کمکهای مالی برای تلاشهای جنگی استفاده میشود.
 
*[[اوراق قرضه شهری]]،اوراق قرضه ای که توسط دولتهای محلی یاشهری صادر میشود.
[[رده:اقتصاد]]
*[[اوراق قرضه صنفی ]]،که توسط شرکت صادرمیشود.
[[رده:اوراق بهادار]]
*[[اوراق قرضه رهنی ]]،درآفریقای جنوبی اوراق قرضه یااوراق قرضه رهنی یک اصطلاح غیرمعمول برای مایملک رهنی است.
*[[اوراق قرضه بیمه]](اوراق قرضه سرمایه گذاری)،یک زندگی مطمئن براساس سرمایه گذاری حق بیمه.
*[[ضمانتنامه]]،پیمان سه قسمتی ،جایی که ضامن تعهد میکندکه اگر موکل کاری انجام ندادیادرست انجام ندادوعده پرداخت به بستانکاررامیدهد.
*[[اوراق اجرایی]]،ضمانت اوراق برای اتمام کاری که درقرارداد هست.
*نماینده ضامن[[ یاکفیل ضامن]]،شخص یاشرکتی که ضمانتنامه ای رابرای برگرداندن شخص به دادگاه فراهم میکند.
*[[بانداجاره]](یاپرداخت خسارت)،خسارت گرفته شده توسط صاحبخانه دررابطه بااجاره ملک.
*[[باندفاجعه]](یااوراق قرضه گربه)،شکلی ازبیمه اتکایی.
*نیروی کارگر ضمانت شده(یا[[وام اسارت]])،سیستم خدمات اجباری جایی که شخصی بایدکارکندتاتمام دینش کامل پرداخت شود.
*[[باندارتباط]]،یک بلوک ساختمان اساسی تعاونی های اعتباری وبانکهای تعاونی.
*[[فشارباند]]،یک نوع اعتراض سیاسی بوسیله فروش اوراق قرضه.
==قضایی==
*[[اوراق قرضه صلح]]،به منظورحفاظت ازطرف یک دادگاه کانادا.
*پیمان قبیله اسکاتلندی.
*[[باندانجمن]]،یک سندقانونی بریتانیاازقرن16
*[[بانددرمقابل ایالات متحده امریکا(2000)]]دادگاه عالی ایالات متحده درمورداصلاحیه چهارم.
*[[ باندvملکه]]،دادگاه عالی سال2000استرالیا.
==علوم طبیعی==
*[[تعدادباند]]،مکانیک سیالات بدون ابعاد،نسبت نیروهای گرانشی به نیروهای کششی_سطحی رابیان میکند.
*[[باندشیمی]]،پدیده فیزیکی ازموادشیمیایی که باجذب اتم ها نگه داشته میشود.
*[[باندکووالانسی]]،بین نافلزات
*[[باندوابسته به یون ها]]،بین فلزات ونافلزات.
*[[باندفلزی]]،بین فلزات.
*[[باندنیروی بازتابش]]،اندازه گیری تابش الکترو مغناطیسی منعکس شده ازجسم.
*[[باندگراف]]،شرح گرافیکی ازیک سیستم فیزیکی پویا.
*[[باندمدل نوسان]]،مدل شبکه ای برای شبیه سازی یک ترکیب و پویایی سیستم های پلیمری.
*[[باند(صورت فلکی به زبان چینی)]]، هردوعمارت درصورت فلکی ببرسفیدبا روشنایی ونوردرآن عمارت.
*[[بانددهانه]]،یک دهانه آتشفشان درمریخ.
==علوم اجتماعی==
*[[باندجفت]]،درزیست شناسی میل قوی است که دربعضی گونه های خاص بین نروماده درهنگام تولید مثل یک جفت وجوددارد یاگاهی اوقات بین اعضای خاص همان گونه هاوجوددارد.
*[[پیوندانسانی]]
*[[پیوندمادرانه]]
*[[پیوندپدرانه]]
*[[پیوندمردانه]]
*[[پیوندزنانه]]
*[[پیونداحساساتی]]
==انسان شناسی==
*[[جامعه ای که باروستاپیوندخورده]]
*[[جامعه ای که بازمین پیوند خورده]]
*[[جامعه ای که بااجدادوتبارپیوندخورده]]
==ساخت ،ساخت وسازالکترونیک ==
*باند،روش آجرکاری وطریقه قرارگرفتن آجرهادر[[کناریکدیگر]].
*[[باندکاغذها]]،کیفیت بالاودوام کاغذ.
*[[پیوند چرم]]،چرم های بهم پیوسته.
*[[بطری در اوراق قرضه]]،اشاره به یک نوع ویسکی امریکایی میکند.
*مخزن زنجیره ای،نام دیگر [[انبارهای زنجیره ای]] است که ممکن است الکل درمکانی بدون مالیات وتحت شرایط سخت وخشک نگهداری شود.
*[[اتصال]]ممکن به متدهای تولید الکتریسیته اتصالی برگردد.
*[[اتصال تراشه]] ،روشی برای سیم کشی بعضی تراشه هاست (همچنین برای ساختهای متفاوت است) باضافه قالب ای سی.
*[[اتصال سیم]]، روشی برای ایجاداتصال بین تراشه های کوچک وقسمت های بیرونی یک وسیله نارسانا.
*[[اتصال توپی یاکروی]]،خیلی شبیه به اتصال سیم هاست.
*[[اتصال کانال]](یااتصال مودم)،آرایشی در دویاچندشبکه واسط درکامپیوترمیزبان که بهم پیوسته اند.
*اتصالNIC،یک نام فرعی برای [[اتصال انبوه]].
*[[اتصال الکتریکی]]،شیوه اتصال همه فلزلت دریک فضابرای حفاظت ازجرقه الکتریکی.
== نام وشرکت محصول ==
*[[اوراق قرضه(گوسفند)]]،نزادگوسفنداسترالیا.
*[[اوراق قرضه (شراب)]]،تولیدکننده شراب فرقه کالیفرنیا.
*[[ اوراق قرضه (لباس)]]،شرکت پوشاک استرالیا.
*[[باندفروشگاههای پوشاک]]،شرکت سابق پوشاک نیویورک.
*اوراق قرضه،که قبلا به نام فروشگاه در نورویچ انگلستان در حال حاضرنامیده میشود[[جان لووئیس نورویچ]].
*[[اوراق قرضه]]،که قبلا به نام یک فروشگاه درشلمزفورد،اسکنس، درحال حاضرشلمز فورد دبنهامس نامیده میشود.
*[[سلاح های باند]،یک تولیدکننده اسلحه درتگزاس
*[[باند گروه حمل ونقل هوایی]]،اپراتور بالگردبریتانیا.
*[[باند هلیکوپترهای سواحل دریایی]]،تقویت کننده مواردفوق الذکر
*[[باندماشین هایltd]]،ساخت ماشین های ی درمقیاس کوچک ازسال 1949تا1971
*[[باند875]]،ماشین های موتوری سه چرخه
*[[باند اشکال]]،ماشینهای موتوری سه چرخه
*[[باندتجهیزکردن]]،ماشینهای موتوری چهارچرخ
*[[باند ماشینهای کوچک]]،ماشینهای موتوری سه چرخه
*[[اوراق قرضه]]،ابزارنرم افزارrad
*[[باند خیابان(سیگار)]]،بانام تجاری سیگار
*[[باندگیتارالکترونیکی]]، ساخته شده توسط باند گیتارها
*[[باندانجمن بازار]]،انجمن بین المللی تجاری برای صنعت بازاراوراق قرضه
*[[باند بی سیم]]،یک شرکت استرالیایی بی سیم
==شرکتها وسازمانها==
*[[باندافریکنر]]،یک حزب سیاسی درمتحده کیپ در قرن19
*[[بانددانشجویانه]]-یک سازمان دانشجویی آلمان
*[[کلیسایی ازباند جهانی]]،یک گروه مذهبی در بریتانیا
*[[(باند)اخوان سازمانهای سرنوشتهای جدید]]،توسط کشیش جسی لی،پترسون ایجادشده است
*[[باند(برای توسعه بین المللی)]]،اعضای اصلی رابرای عضویت دربریتانیامبتنی برسازمانهای غیردولتی مشغول
*[[باندرتوسعه بین المللی]]
==سرگرمی==
*سری[[جیمز باند]]ازداستانهای جاسوسی دراصل توسط فلیمینگ نوشته شده است
*[[جیمزباند(شخصیت)]]،نماینده مخفی انگلیس که شخصیت اصلی در این مجموعه است
*[[رمان باند جیمز]]،آثارادبی اصلی توسط فلمینگ بعلاوه آثاردیگر نویسندگان پس از فلیمینگ
*[[مجموعه های جیمز باند]]، مجموعه ای از23فیلم های محبوب نماینده مخفی انگلیس
*[[باند دختر]]،"عشق"وعلاقه به یک فیلم جیمزباند
*[[کمپین باند]]،شخصیت داستانی ازلیگ آقایان فوق العاده
*[[باند]]،کوارتت زهی استرالیا/انگلیس
*[[باند:مجموعه کلیپ ویدیو]]،یک مجموعه تصویری از گروه
*[[باند]]،فیلم های چارلی چاپلین که توسط باند حمایت آزادشده است
*[["باند"]]،اتصال یک قسمت از فصل سوم ازپیشتازان فضا:نسل بعدی
*[[باندخیابان(فیلم)]]،یک فیلم بریتانیایی1948
==اماکن==
*[[باند خیابان]]،یک خیابان خریدعمده ای در انتهای غرب لندن
*[[باندخیابان ایستگاه سوم]]
*[[بانددانشگاه]]،ساحل عاج،استرالیا
*[[باند افریقای جنوبی]]،پردیس افریقای جنوبی بانددانشگاه
*[[باند گروه اموزش وپرورش]]،تورنتو,انتاریو
*رئیس باند،[[شهرداری منطقه دورهام]]،انتاریو
*رئیس باند،بخش سیمکو،[[انتاریو،بخش غربی]]
*[[برادفوردجیلیمبوری]]،انتاریو
*[[باندجزیره کوئیز لند]]،جزیرهای در تنگه تورس
*[[باندخلیج]]،مقداریاحجم آب در نوناووت در کانادا
*[[باندها،لکنشایر]]،یک روستای انگلیسی
==ایالات متحده امریکایی==
*[[باند ،کلرادو]]
*[[باندکانتی ،ایلت ایلمینویزدرجه]]
*[[باندشهرستان واحد مدرسه منطقه2]]
*[[باندشهرستان ،لارنس درشهرستان،ایلنوی]]
*[[باندمی سی پی ]]
*[[باندهیل اوهایو]]
*[[باندهیغیرس]]،نام سابق ساختمان دادگاه درکلیولنداوهایواست
*[[باند ابشار]]،ابشاررودخانه انتوگان میشگان
*[[باندمنظره ابشار]]،یک پارک دولتی بالایی ابشار
*[[کوه باند]]،یک کوه در شهرستان گرانون،بنیوهمشایر
*[[باندخانه ها]]،ابهامزدایی های مختلف ملی ثبت نامهای مکان های تاریخی درایالات متحده
==مردم==
*[[آلن باند(بازرگان)]]متولد1938تاجراسترالیا
*[[ادواردباند]]متولد1934نمایش نامه نویس انگلیسی
*[[باندaادوارد]](1929-1849)دولت مهندس ونقشه 1904-1899NY
*[[فرانسیس رئیس باند]]1875-1792ستوان فرماندارآپرکانادا
*[[باندجرائد]]1965-1909تست کریکت درافریقای جنوبی
*[[جورج فیلیپس]]1865-1825ستاره شناس امریکایی
*[[باندگراهام]] 1974-1973 موسیقی دان انگلیسی
*[[جیمز باند]](پرنده شناس)1989.1900- پرنده شناس امریکایی
۳

ویرایش