باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[امام‌زاده قاسم (زرقان)|امامزاده قاسم (زرقان)]] در [[استان فارس-زرقان]]. {{مدرک}}
* [[امام‌زاده قاسم (مهدی‌شهر)]] نام آرامگاهی در شمال غربی [[استان سمنان]] و در شهر [[مهدی‌شهر]](سنگسر) است.
* [[امامزاده قاسم (آمل)]] امامزاده قاسم نام محليامامزاده ای در [[آمل]].
* [[امامزاده قاسم (بابل)]]
* [[امامزاده قاسم (ساری)]]
۱۹۴

ویرایش