تفاوت میان نسخه‌های «قطبنده»

۱٬۶۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''قطبنده های خطی''' قطبنده های خطی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: قطبنده های جاذب ، که در آن حالتهایی با قطبش ناخواسته توسط دستگاه جذب می شوند و نوع دوم قطبنده های مقسم پرتو (beam-splitting) ، که در آن پرتو غیر قطبیده را به دو پرتو با حالتهای قطبش مخالف تقسیم می کند.
 
==== قطبنده سیم شبکه (wire grid)====
فیلتر قطبنده خطی ساده در اصل یک فیلتر قطبنده سیم شبکه است که متشکل از یک آرایه ی منظم از سیم های فلزی موازی است به طوریکه جهت گیری آنها عمود بر صفحه ی فرودی پرتو باشد. امواج الکترومغناطیسی که دارای یک مؤلفه میدان موازی با سیم ها باشند، الکترون ها را وادار به حرکت در طول سیم می کنند. از آنجائیکه الکترونها آزاد هستند که در این راستا حرکت کنند، رفتار فیلتر قطبنده مشابه با سطح یک فلز است وقتی که فلز نور را منعکس می کند، و موج در امتداد پرتو به عقب انعکاس می یابد (منهای مقدار کمی از انرژی که به صورت حرارت از سیم از دست می رود.)<br> برای امواج با میدان الکتریکی عمود بر سیم ها، الکترون ها نمی تواند در فواصل بسیار دور در عرض هر یک از سیم ها حرکت کنند، بنابراین مقدار کمی از انرژی منعکس می شود، و موج فرودی قادر است از طریق شبکه منتقل شود. از آنجا که مؤلفه های میدان الکتریکی موازی با سیم منعکس شده اند، موج عبوری یک میدان الکتریکی خالص در جهت عمود بر سیم ها دارد و به این ترتیب است که بصورت خطی قطبی شده است. توجه داشته باشید که جهت قطبش عمود بر سیمها است. این تصور که امواج " از طریق لغزش" از شکاف بین سیم ها عبور می کند نادرست است.
 
==== قطبنده های جاذب ====
کریستالهای خاصی، به علت اثرات شرح داده شده توسط کریستال نوری، از خود دورنگی (dichroism) نشان می دهند، جذب مرجحی از نور که در جهت خاصی قطبیده است. بنابراین آنها می توانند به عنوان قطبنده های خطی مورد استفاده قرار گیرند. بهترین کریستال شناخته شده از این نوع کهربای اصل (tourmaline)است. با این حال، چون اثر دورنگی به شدت به طول موج وابسته است این کریستال به ندرت به عنوان یک فیلتر قطبنده استفاده می شود.
 
 
۱۵

ویرایش