تفاوت میان نسخه‌های «چندوجهی»

ابرابزار
جز (ربات: افزودن {{ویکی‌انبار-رده|Polyhedra}})
(ابرابزار)
'''چندوجهی''' یک شیء صلب هندسی در فضای سه بعدی است که وجه هاییوجه‌هایی صاف (هر وجه در یک صفحه) و ضلع هاییضلع‌هایی واقع بر خط راست دارد. به چهار وجهیچهاروجهی هرم گفته می شودمی‌شود و مکعب نمونه اینمونه‌ای از یک شش وجهی است. چند وجهی میچندوجهی تواندمی‌تواند محدب و یا غیر محدب باشد.
 
:{| class="wikitable"
|[[Image:Tetrahedron.svg|50px]]
|[[Image:Hexahedron.svg|50px]]
|[[Image:Octahedron.svg|50px]]
|[[Image:POV-Ray-Dodecahedron.svg|50px]]
|[[Image:Icosahedron.svg|50px]]
|}
 
|-
|
{| class="wikitable"
|+چند نمونه شکل چند وجهی
|align=center|[[Image:POV-Ray-Dodecahedron.svg|120px]]<BR>[[Dodecahedron]]<BR>([[Platonic solid|Regular polyhedron]])
۱۹٬۷۵۱

ویرایش