تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال بروسیا مونشن‌گلادباخ»

بدون خلاصه ویرایش
قهرمان(۵):۱۹۶۹-۱۹۷۰,۱۹۷۰-۱۹۷۱ ,۱۹۷۴-۱۹۷۵ ,۱۹۷۵-۱۹۷۶ ,۱۹۷۶-۱۹۷۵
 
[[بوندس لیگا ۲]]:
 
قهرمان(۱):۲۰۰۷-۲۰۰۸
 
[[جام حذفی فوتبال آلمان]]:
 
قهرمان(۳):۱۹۵۹-۱۹۶۰, ۱۹۷۲-۱۹۷۳ ,۱۹۹۴-۱۹۹۵
 
نایب قهرمان(۲):۱۹۸۳-۱۹۸۴, ۱۹۹۱-۱۹۹۲
 
[[سوپر جام فوتبال آلمان]]
 
قهرمان(۱):۱۹۷۷
 
نایب قهرمان(۱):۱۹۹۵
 
[[جام اتحادیه آلمان]]
 
نایب قهرمان(۱):۱۹۷۲-۱۹۷۳
 
[[جام قهرمانان اروپا]]
 
نایب قهرمان(۱):۱۹۷۷
 
[[جام یوفا]]
 
قهرمان(۲):۱۹۷۵,۱۹۷۹
 
نایب قهرمان(۲):۱۹۷۳,۱۹۸۰
 
[[جام بین قاره ای]]
 
نایب قهرمان(۱):۱۹۷۷
 
 
 
 
 
 
۷۰

ویرایش