حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: افزودن پیوند دائم به جای پیوند اصلی (AF)
بدون خلاصۀ ویرایش
در [[علوم کامپیوتر]] '''حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط''' برای اجرای الگوریتم عبارت است از اینکه الگوریتم مورد نظر ما در چه حدی از حافظه استفاده می کند.
 
آیا الگوریتم مورد نظر حداقل استفاده را از حافظه می کند یا حداکثر. و یا متوسط. که در ضمن این حافظه می تواند یک حافظه جانبی و یا حافظه داخلی باشد.
 
در تجزیه و تحلیل [[پیچیدگی زمانی]] الگوریتم ها ''حالت متوسط و بدترین حالت اجرای یک الگوریتم'' بیشتر استفاده می شوند.
 
در مبحث [[رایانش بی‌درنگ]] ، بدترین زمان اجرای الگوریتم حالتی است که به ما این تضمین را می دهد که الگوریتم ما همیشه به جواب خواهد رسید .
 
این عبارات ( بهترین ، بدترین و حالت متوسط ) در مباحث و علوم دیگر هم کاربرد دارند. برای نمونه : بدترین دما برای این که یک قطعه الکترونیکی بسوزد و یا بهترین زمان برای اینکه یک بیماری بهبود یابد تا به اوج خود نرسد و غیره.
 
== مقدمه ==
حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط (Best, worst and average case) از روش‌های تحلیل الگوریتم است.
 
۱۰۷

ویرایش