حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

== نمونه ==
برای نمونه اگر بخواهیم [[پیچیدگی زمانی]] [[الگوریتم جستجوی ترتیبی|جستجوی ترتیبی]] را در '''حالت بهترین، بدترین و متوسط''' بررسی کنیم به صورت زیر داریم:
 
<source lang="c">
int i=0;
return 0;
<source lang="c">
 
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر O(''1'') می شود.
 
۱۰۷

ویرایش