حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

</source>
 
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را(x) کهرا می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت، ''بهترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} O(''1'') {{پایان چپچین}}می شود.
 
 
در حالت متوسط : وقتی داده مورد نظر را(x) کهرا می خواهیم جستجو کنیم در وسط آرایه وجود دارد . به این حالت، ''حالت متوسط'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر {{چپچین}}<math> O(''n''/2)<sup/math>2</sup>) {{پایان چپچین}} می شود.
 
 
در بدترین حالت : وقتی داده مورد نظر را(x) کهرا می خواهیم جستجو کنیم در انتهای آرایه وجود دارد . به این حالت، ''بدترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} O(''n'') {{پایان چپچین}} می شود.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۰۷

ویرایش