حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

</source>
 
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر (x) را می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت، ''بهترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} <math> O(''1'')</math> {{پایان چپچین}}می شود.
 
 
در حالت متوسط : وقتی داده مورد نظر (x) را می خواهیم جستجو کنیم در وسط آرایه وجود دارد . به این حالت، ''حالت متوسط'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر <math> O(n/2)</math> می شود.
 
 
در بدترین حالت : وقتی داده مورد نظر (x) را می خواهیم جستجو کنیم در انتهای آرایه وجود دارد . به این حالت، ''بدترین حالت'' گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر{{چپچین}} <math> O(''n'')</math> {{پایان چپچین}} می شود.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۰۷

ویرایش