حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== بهترین حالت زمانی برای یک الگوریتم ==
عبارت ''بهترین حالت زمانی'' در [[علوم کامپیوتر]] برای شرح دادن الگوریتمی به کار می رود که تحت شرایط ایده آل عمل می کند. برای نمونه ، بهترین حالت زمانی برای به انجام رسیدن یک [[الگوریتم جستجوی خطی]] در یک لیستی از اعداد زمانی است که داده ی موردنظر ما در خانه ی اول لیست قرار گرفته باشد.
برای انتخاب یک الگوریتم و یا گسترش دادن یک الگوریتم به ندرت از بهترین حالت استفاده می کنند: بیشتر افراد ترجیح می دهند که روی بدترین حالت و یا حالت متوسط یک الگوریتم کار کنند و یا استفاده کنند.
 
== حالت متوسط ==
۱۰۷

ویرایش