تفاوت میان نسخه‌های «جایزه مارتین انالز»

جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
* ۲۰۰۹: [[عمادالدین باقی]] (ایران)
 
 
 
==جمعیت مدافعان حقوق بشر و محیط زیست جهانی www.eadnews.com==
 
واز بکون به: گردسن, واموج
 
اسماعيل اسدي دارستاني واز بکون به: گردسن, واموج
 
استاد اسماعیل اسدی دارستانی از چهرهای ماندگار کشور- فعال حقوق بشر و محيط زيست و مستند ساز حقوق بشر و محيط زيست جهاني و مدير مسول خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني / موسس جمعيت مدافعان محيط زيست آستارا و موسس جمعيت مدافعان حقوق بشر و محيط زيست جهاني مي باشد
 
±
استاد گرانقدر اسماعیل اسدی دارستانی بازنشسته ارتش . فعال حقوق بشر و محیط زیست و نظریه پرداز و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید. روزنامه نگار سردبیر خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی و عضو شورای اسلامی سیبلی وبلاگ نویس بین المللی .{{}}
 
متولد 1353 آستارا متاهل و دارای یک فرزند نویسنده و محقق و روزنامه نگار ملی ،بازنشسته ارتش ،عضو خانواده شاهد انقلاب ،و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید قبلا کتابهای 1- خدمت و مدیریت نظامی وظیفه ارتش از دیدگاه اسلام 2-تا زنده ام بسیجی ام 3- داستانهای آسمانی 4- سر گذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست به چاپ رسیده است و نگارش و چتاپ نویسنده : 1- حکایتها و مثالها 2- مشاهیر و چهر های ماندگار ایران و جهان 3- نبرد من 4- تکرار تاریخ 5- بررسی محیط زیت و منابع طبیعی 6-حکومت ای ایران و چند رمان از جمله ه سرودهای بنام اسماعیل بابا که بعداز تمام و ویرایش به چاپ خواهد رسید. از سال 1381 تا اسفندماه 1390 بارها دستگير و شنكجه و محاكمه بعلت فعاليت حقوق بشري و محيط زيستي و فعاليت براي اصلااحات در كشور در چارچوب قانون اساسي ( جمهوري اسلامي فدرال ايران ) و اولين نظريه پرداز ايراني است كه در سال 1376 متن كامل قانون اساسي فدارل اسلامي ايران را تقديم خاتمي ريس جمهور وقت و رهبر ايران نمود ..
 
کتاب ›های چاپ شده استاد اسماعیل اسدی دارستانی منبع : خبر گزاري حقوق بشر و محيط زيست جهاني eadnews.com و آستارا نيوز روزنامه ايران زمين
== منابع ==
{{پانویس}}
کاربر گمنام