تفاوت میان نسخه‌های «سرریز بافر»

بدون خلاصه ویرایش
این مهم است توجه داشته باشید که NOP-سورتمه لزوما شامل دستورالعمل دستگاه تنها سنتی بدون عملیات، دستور العمل ها که ماشین حالت به یک نقطه که در آن شل کد اجرا نمی شوند ومی تواند از سخت افزار مورد استفاده قرار می گیرد.
در نتیجه آن سورتمه روش معمول برای بهره برداری نویسندگان بدون عملیات با دستورالعمل که هیچ اثر واقعی در مورد اعدام شل کد نوشتن تبدیل شده است. {{سرخط}}
 
[[ar:فيض الدارئ]]
[[de:Pufferüberlauf]]
[[el:Επίθεση με υπερχείλιση προσωρινής μνήμης]]
[[es:Desbordamiento de búfer]]
[[eu:Buffer gainezkatze]]
[[fr:Dépassement de tampon]]
[[ko:버퍼 오버플로]]
[[it:Buffer overflow]]
[[he:גלישת חוצץ]]
[[hu:Puffertúlcsordulás]]
[[nl:Bufferoverloop]]
[[ja:バッファオーバーラン]]
[[pl:Przepełnienie bufora]]
[[pt:Buffer overflow]]
[[ru:Переполнение буфера]]
[[sk:Pretečenie vyrovnávacej pamäte]]
[[fi:Puskurin ylivuotovirhe]]
[[sv:Buffertöverskridning]]
[[tr:Arabellek aşımı]]