تفاوت میان نسخه‌های «مقتدر (خلیفه)»

جز
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اولاده|نویسنده=سبیب رحیم|ترجمه=عبدالعزیز دوری|ناشر=دارالطلیعه|چاپ= |شهر=قاهره|کوشش=عبدالجبار مطلبی |ویرایش= |صفحه=۲۶۵ |سال=۱۹۷۱ |شابک= }}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=الدولةاخبار العباسیةالدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و اولاده|نویسنده=محمدسبیب خضریرحیم|ترجمه=عبدالعزیز دوری|ناشر=دارالکتب العلمیهدارالطلیعه|چاپ= |شهر=قاهره|کوشش=محمدعبدالجبار مطلبی ضناری|ویرایش= |صفحه=۱۴۴۲۶۵ |سال=۱۴۱۹۱۹۷۱ |شابک= }}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=الخلافة العباسیه فی عصر الفوضی العسکریه ۲۴۷/‎۳۳۹ه - ۸۶۱/‎۹۴۶م: دراسة تاریخیة لبوادر التسلط العسکری علی الخلافةالدولة العباسیة|نویسنده=فاروقمحمد عمرخضری|ترجمه=عبدالعزیز دوری|ناشر=دارالإحساندارالکتب العلمیه|چاپ= |شهر=قاهره|کوشش=سعیدمحمد شوراییضناری|ویرایش= |صفحه=۸۸۱۴۴ |سال=۱۴۲۱۱۴۱۹ |شابک= }}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=تاریخالخلافة اسلامالعباسیه ازفی پیدایشعصر تاالفوضی ایرانالعسکریه اسلامی۲۴۷/‎۳۳۹ه - ۸۶۱/‎۹۴۶م: دراسة تاریخیة لبوادر التسلط العسکری علی الخلافة العباسیة|نویسنده=رسولفاروق جعفریانعمر|ترجمه=|ناشر=انتشارات حوزه علمیهدارالإحسان|چاپ= |شهر=قمقاهره|کوشش=مرتضیسعید رحیمیشورایی|ویرایش= |صفحه=۸۸|سال=۱۳۷۸۱۴۲۱ |شابک= }}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=تاریخ اسلام از پیدایش تا ایران اسلامی|نویسنده=رسول جعفریان|ترجمه=|ناشر=انتشارات حوزه علمیه|چاپ= |شهر=قم|کوشش=مرتضی رحیمی|ویرایش= |صفحه=۸۸|سال=۱۳۷۸ |شابک=}}
 
[[رده:حکم‌رانان کودک در قرون وسطی]]
[[رده:خلفای عباسی]]
[[رده:درگذشتگان ۹۳۲ (میلادی)]]
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش