تفاوت میان نسخه‌های «دشنام‌گویی»

بدون خلاصه ویرایش
* هتاکی، که برای آزردن طرف مقابل به کار می‌رود.
* بددهنی، که تنها برای جلب توجّه و رفتار مردوارانه به‌کار می‌رود.
* دشنام تشدیدی، که برای شدّت بخشیدن به عبارت مورد نظر به‌کار می‌رود، مثل «کدام گوری <ref>قبرستان.</ref>بودی؟»
* تخلیه احساسات، که در مورد رخدادهایی مثل ریختن قهوه و غیره به کار می‌رود. مثل «اَی لعنت بر ...»
 
۱۰

ویرایش