تفاوت میان نسخه‌های «آنانسفالی»

جز
علل آنانسفالی قابل بحث و نامشخص است. هرچند شواهدی دال بر تاثیر نقش [[وراثت]] بر این اختلال موجود است، اما عموما اختلالات [[لوله عصبی|لوله‌‌ی عصبی]] از الگوی [[وراثت|وراثتی]] مشخصی تبعیت نمی‌کنند. در نمونه‌های حیوانی احتمال همراهی با فقدان فاکتور TEAD2 گزارش شده‌است. مطالعات نشان داده‌اند مادری که یک فرزند دچار اختلال کانال عصبی مانند آنانسفالی دارد، این احتمال که فرزند بعدی او نیز دچار این اختلال باشد ۳% است. در حالی که این احتمال در جمعیت عادی به ۰/۱% می‌رسد.<br />
روشن است که مصرف ِ برخی داروهای ضدِصرعضد صرع توسط ِ زنان ِ [[باردار]] و دچار بودنِابتلا مادر به [[دیابت]] ِ وابسته به [[انسولین]] ، خطر ِ اختلالات ِ لوله یلوله‌ی عصبی [[نوزاد (کودک)|نوزادان]] را افزایش می دهدمی‌دهد. [[مشاوره ژنتیک|مشاوره]] و یانجام ژنتیکیآزمایشات لازم در دوران [[بارداری]] به این دسته از زنان که دارای ریسک ِ بالاتری برای داشتن ِ نوزادانی با این اختلال هستند پیشنهاد می شود و در مورد ِانجام ِ آزمایشات در دوران ِ [[بارداری]] بحث می شودمی‌شود.<br />
تحقیقات ِ اخیر نشان داده است که استفاده از مکملهای [[اسید فولیک]] در زنانِ در سن ِ [[باروری]] می تواند میزان ِ بروز ِ اختلالات ِ کانال ِ عصبی را به میزان ِ معنی داری کاهش دهد، گرچه این خطر را به طور ِ کامل از بین نمی برد. به همین دلیل، توصیه شده است که زنانی که در سنین ِ باروری قرار دارند و به ویژه کسانی که قصد ِ باردار شدن دارند، روزانه ۰/۴ میلی گرم [[اسید فولیک]] مصرف کنند. به این ترتیب، خطر ِبروز ِ این اختلال تا ۰/۰۳ کاهش می یابد. بهتر است برای آغاز ِ [[بارداری]] تامل نشود، زیرا هنگامی که زنی متوجه ِ بارداریِ خود می شود، زمانِ حیاتی ِ تشکیل ِ لوله ی عصبی معمولا سپری شده است. برای مادرانی که در بارداری قبلی کودکشان مبتلا به این اختلال شده است، پزشکان دوز بالاتر ِ [[اسید فولیک]] ( روزانه ۴ میلی گرم) تجویز می کنند.
آنانسفالی و سایر ِ اختلالات ِ [[جسمی]] و ذهنی می تواند هم چنین ناشی از مواجهه ی مادر ِ باردار با مواد ِ سمی مانند ِ [[سرب]]، [[کروم]] و [[نیکل]] باشد.