تفاوت میان نسخه‌های «آنانسفالی»

جز
بر اساس توصیف انجمن ملی اختلالات عصبی و [[سکته]]، نوزادانی که با این اختلال زاده می‌شوند معمولا [[نابینا]]، [[ناشنوا]] و بیهوش بوده و [[درد]] را احساس نمی‌کنند و با اینکه [[ساقه مغز|ساقه‌ی مغز]] در آنها وجود دارد، فقدان عملکردهای مغزی مانند هوشیاری و عملکردهای [[رفلکس|رفلکسی]] مانند [[تنفس]] و پاسخ‌دهی به صدا و لمس در آنها نمود ندارد.
 
==علل ابتلا==
علل آنانسفالی قابل بحث و نامشخص است. هرچند شواهدی دال بر تاثیر نقش [[وراثت]] بر این اختلال موجود است، اما عموما اختلالات [[لوله عصبی|لوله‌‌ی عصبی]] از الگوی [[وراثت|وراثتی]] مشخصی تبعیت نمی‌کنند. در نمونه‌های حیوانی احتمال همراهی با فقدان فاکتور TEAD2 گزارش شده‌است. برای مادری که یک فرزند دچار اختلال کانال عصبی مانند آنانسفالی دارد، این احتمال که فرزند بعدی او نیز دچار این اختلال باشد ۳% است، در حالی که این احتمال در جمعیت عادی به ۰/۱% می‌رسد.<br />