باز کردن منو اصلی

تغییرات

== امضاکنندگان ==
* [[ماکس بورن]]
*[[پرسی دبلیوویلیام بریجمن]]
*[[آلبرت اینشتین]]
*[[لئوپولد اینفلد]]
*[[هرمان مولر]]
*[[لینوس پاولینگ]]
*[[سیسیلسیسل فرانک پاول]]
*[[ژوزف رات بلات]]
*[[برتراند راسل]]
*[[هیدکی یوکاوا]]
 
 
 
== منابع ==
۷۵۰

ویرایش