تفاوت میان نسخه‌های «بنی عیاران»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
'''بنی عیاران''' سلسله مستقل کرد در غرب ایران از (401۴۰۱ تا 511۵۱۱ ق.).
<ref>Thomas Bois, the Kurds, 1966, Beirut, P. 138 </ref>
بنی عیاران از بازماندگان خاندان [[حسنویه]] بودند که در قسمتهایی از قلمرو حسنویه بر شهرهای مهم کردستان و بلاد دینور و همدان و نهاوند تا حدود خوزستان حکومت کرده اندکرده‌اند. آخرین حاکم حسنویه امیر طاهر برزینی (بارزانی ؟؟بارزانی؟؟)، است که توسط ابوالشوک (حسام الدوله) حاکم سلسله بنی عیاران از بین رفت.
 
بیشتر نواحی قلمرو امیر طاهر به تصرف حاکم کرد بنی عیاران در آمد، در بعضی از منابع عربی نام آنها بنی عیاز یا عنّازیان آمده. <ref>ایرج افشار سیستانی، ایلام و تمدن دیرینة آن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران 1372۱۳۷۲- ص 130۱۳۰ </ref>
 
برخی از امیران مهم بنی عیاران عبارتند از: [http://www.hukam.net/family.php?fam=881]
 
* ابوالفتح محمد بن عناز ( 401۴۰۱- 381۳۸۱ ق.)(991۹۹۱ - 1011۱۰۱۱ م.)
* ابوالشوک حسام الدولة فارس بن محمد (401۴۰۱- 437۴۳۷ ق.) ( 1011۱۰۱۱ - 1046۱۰۴۶ م.) حلون
* مهلهل بن محمد (437۴۳۷- 444۴۴۴ ق.)(1011۱۰۱۱ - 1046۱۰۴۶ م.) شهرزور
* سرخاب بن محمد ( 1011۱۰۱۱ - 1046 1055۱۰۴۶ ۱۰۵۵) بندانجین
* مهلهل بن محمد ( 1046۱۰۴۶ - 949 ۹۴۹)
* سعدی بن فارسفارس؟ ؟۱۰۴۶ 1046 1055۱۰۵۵ یا سعدة ؟ سعدة؟
* سرخاب بن بدر بن مهلهل ( 1055۱۰۵۵ - 1107 ۱۱۰۷) تاریخ تقریبی
* أبو منصور بن سرخاب 1107 ۱۱۰۷
 
حکومت بنی عیاران تا 511۵۱۱ ق. دوام داشته استداشته‌است. با حمله [[ترکمن]]‌های [[سلجوقی]] سلسله بنی عیاران از بین رفته و مقدمات حکومت [[اتابکان لرستان]] بوجود آمد.
 
== منابع ==
<references/>
 
[[رده:تاریخ کردستان]]