باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف مواردی که مقاله نداشتند به جز مشهد!
 
* [[علی شریعتی]] نویسنده، جامعه‌شناس و از روشنفکران دینی ایران
* [[محمدتقی شریعتی]]، روشنفکر مذهبی و فعال سیاسیسیاسی–مذهبی و پدر علی شریعتی
* [[سارا شریعتی]]، جامعه‌شناس ایرانی و فرزند علی شریعتی
* [[احسان شریعتی]]، فیلسوف ایرانی و فرزند علی شریعتی
* [[سوسن شریعتی]]، فرزند علی شریعتی
* [[صدرالدین شریعتی]]، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
 
== خیابان‌ها ==
* [[خیابان شریعتی (مشهد)]]، نام یکی از خیابان‌های شهر مشهد
* [[خیابان شریعتی (اصفهان)]]، نام یکی از خیابان‌های شهر اصفهان
* [[خیابان شریعتی (خرم‌آباد)]]، نام یکی از خیابان‌های شهر خرم‌آباد
* [[خیابان شریعتی (کرمانشاه)]]، نام یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه
* [[خیابان شریعتی (اراک)]]، نام یکی از خیابان های شهر اراک
 
== بیمارستان‌ها ==
 
* [[بیمارستان دکتر شریعتی]]، نام یکی از بیمارستان‌های تهران
* [[بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان]]، نام یکی از بیمارستان‌های اصفهان
* [[بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس]]، نام یکی از بیمارستان‌های بندرعباس
 
== سایر ==
۴۱٬۸۶۹

ویرایش