تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مالستان»

==آموزش و پرورش==
 
==امنیت==
ولسوالی مالستان یکی ازولسوالی های میباشد که ازاول انقلاب تابه امروز کدام جنک وجنجال نداشته وامن ترین ولسوالی درسطح افغانستان میتوان یاد کرد چون درزمان انقلاب توسط علما بزرک مثل جناب الحاج استادمهدوی رحمة الله علیه واستاد عارفی وامثال آنها اداره میشد ولی متاسفانه دولت کنونی چندان توجی به این ولسوالی ننموده وکدام اثارازبازسازی دراین ولسوالی مشاهده نمی شود
 
== سیاست==
== فرهنگ==
کاربر ناشناس