تفاوت میان نسخه‌های «حاجی‌محمد چمکنی»

بدون خلاصه ویرایش
| دین =
| حزب سیاسی = [[غیر حزبی]]
| سمت = نماینده
| سمت = سرپرست رئیس شورای انقلابی افغانستان (کفیل رئیس جمهور)
| پست‌های قبلی = معاون شورای انقلابی
| فعالیت‌ها =