تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسن شریعت سنگلجی»

جعبه اطلاعات
(جعبه اطلاعات)
{{جعبه اطلاعات مراجع تقلید
[[پرونده:sangalaji.jpg|thumb|150px|left ]]
|عنوان=آیت‌الله محمدحسن شریعت سنگلجی
محمد حسن شریعت سنگلجی (۱۲۷۱-۱۳۲۲ ش) از روحانیانی است که طرفدارانش وی را اصلاحگر و نواندیش دینی مینامند و او را با [[لوتر]] و [[کالون]] مقایسه میکنند؛<ref>ijtihadat.com</ref> و از طرفی مخالفانش او را بدعت گذار و کج اندیش میخوانند. از روحانیان شیعه بوده که شاید بیشترین مقالات و نقد ها در مورد نظریات وی نوشته شده است (در بعضی از منابع غربی به جای نام وی، به اشتباه، نام جدّش رضاقلی را ذکر کرده اند).<ref>دانشنامه جهان اسلام ومسلمین [http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip043/2003009964.html فهرست کتابخانه کنگره آمریکا]</ref>
|
|تصویر=[[پرونده:sangalaji.jpg|thumb|150px|left ]]
|نام کامل=
|لقب=آیت‌الله
|نسب=
|تاریخ تولد=۱۲۷۱ خورشیدی
|شهر تولد=
|کشور تولد=ایران
|محل تحصیل=قم و نجف
|محل زندگی=قم و تهران
|تاریخ وفات=۱۳۲۲ خورشیدی
|شهر وفات=
|مدفن=
|اساتید= آیت‌الله شیخ عبدالنبی نوری{{سر خط}}آیت‌الله [[سید ابوالحسن اصفهانی]]{{سر خط}} آیت‌الله ضیاء الدین عراقی
|شاگردان=
|تالیفات=محوالموهوم و صحوالمعلوم{{سر خط}} کلید فهم قرآن{{سر خط}} توحید عبادت{{سر خط}} اسلام و رجعت{{سر خط}} البدع والخرافات
|فعالیتها=
|وبگاه رسمی=
}}
 
 
محمد حسن شریعت سنگلجی (۱۲۷۱-۱۳۲۲ ش) از روحانیانی است که طرفدارانش وی را اصلاحگر و نواندیش دینی مینامندمی‌نامند و او را با [[لوتر]] و [[کالون]] مقایسه میکنند؛می‌کنند؛<ref>ijtihadat.com</ref> و از طرفی مخالفانش او را بدعت گذار و کج اندیش میخوانندمی‌خوانند. از روحانیان شیعه بوده که شاید بیشترین مقالات و نقد هانقد‌ها در مورد نظریات وی نوشته شده استشده‌است (در بعضی از منابع غربی به جای نام وی، به اشتباه، نام جدّش رضاقلی را ذکر کرده اندکرده‌اند).<ref>دانشنامه جهان اسلام ومسلمین [http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip043/2003009964.html فهرست کتابخانه کنگره آمریکا]</ref>
==دوره تحصیل==
وی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدرش شیخ حسن شروع نمود وسپس به مدرسه میرزا زکی وارد شد. آنگاه دوره هایدوره‌های تکمیلی را نزد علمایی همچون شیخ عبدالنبی نوری، میرزا حسن کرمانشاهی، میرزاهاشم اشکوری و [[شیخ فضل‌الله نوری]] ادامه داد. سپس همراه برادرش عازم نجف شد و مدت چهار سال نزد آیت اللهآیت‌الله [[سید ابوالحسن اصفهانی]] و ضیاء الدین عراقی به تحصیل علم پرداخت. پس از بازگشت از نجف تحت تأثیر درسهای اسد اللهاسدالله خرقانی به [[اصلاح گری دینی]]، بازگشت به قرآن و به گفته خود، به مبارزه با خرافات و بدعت هایبدعت‌های دینی پرداخت.<ref>جعفریان، رسول. ''جریان ها وسازمانجریان‌ها هایوسازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران''، تهران:خانه کتاب۱۳۸۷</ref>
 
 
 
وی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدرش شیخ حسن شروع نمود وسپس به مدرسه میرزا زکی وارد شد. آنگاه دوره های تکمیلی را نزد علمایی همچون شیخ عبدالنبی نوری، میرزا حسن کرمانشاهی، میرزاهاشم اشکوری و [[شیخ فضل‌الله نوری]] ادامه داد. سپس همراه برادرش عازم نجف شد و مدت چهار سال نزد آیت الله [[سید ابوالحسن اصفهانی]] و ضیاء الدین عراقی به تحصیل علم پرداخت. پس از بازگشت از نجف تحت تأثیر درسهای اسد الله خرقانی به [[اصلاح گری دینی]]، بازگشت به قرآن و به گفته خود، به مبارزه با خرافات و بدعت های دینی پرداخت.<ref>جعفریان، رسول. ''جریان ها وسازمان های مذهبی-سیاسی ایران''، تهران:خانه کتاب۱۳۸۷</ref>
==موافقان ومخالفان==
او به واسطه عقاید خاصی که داشت، مورد حمله روحانیان رسمی در [[حوزه]] قرار گرفت و مقالات و انتقادات زیادی در خصوص کتاب هاکتاب‌ها و نظریات وی منتشر گردید.<ref>چهاردهی نورالدین، وهابیت و ریشه هایریشه‌های آن تهران، فتحی، ۱۳۶۳</ref>
 
==عقاید==
عقاید وی ازمیان نوشته هایشنوشته‌هایش قابل درک است. در مقدمه کتاب کلید فهم قرآن مینویسدمی‌نویسد:
<blockquote> مطالعه قرآن مرا متنبه وآگاه نمود که باید در کتاب خدا و دستور آسمانی تدبر کرد زیرا که فهم دین و عمل به شریعت سیدالمرسلین، موکول است بر تدبر در آیات قرآنی، و قرآن، کتابی است فلسفی و اجتماعی و اخلاقی و حقوقی و نباید به صرف خواندن ظاهر آن قناعت کرد. پس از تدبر در قرآن، به حول وقوه الهی زنجیر تقالید را پاره کرده، پرده تعصبات و موهومات را دریدم و بار گران خرافات را از دوش برانداختم.</blockquote>
 
Abrahamian،Ervand ''A history of modern Iran'' Cambridge university press new york ۲۰۰۸
{{پایان چپ‌چین}}
* جعفریان، رسول. ''جریانجریان‌ها ها وسازمان هایوسازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران''، تهران:خانه کتاب۱۳۸۷
* مستعان، حسینعلی. مقدمه کتاب ''محوالموهوم''، تهران: چاپ تابان ۱۳۲۳
* حیدری، محسن. مقاله ''پروتستانتیسم اسلامی''، روزنامه کیهان شماره ۱۹۴۳۸ تاریخ ۲۶٫۵٫۱۳۸۸