الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(موردها را باید ترجمه کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
| academics = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|notability guideline for academics]]
| notability (books)
| کتاب
| book
| booksکتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|notability guideline for books]]
| notability (events)
| رویداد
| event
| eventsرویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|notability guideline for events]]
| notability (films)
| فیلم
| film
| movie
| movies
| filmsفیلم‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (فیلم‌ها)|notability guideline for films]]
| notability (companies and corporations)
| institutions
| lists = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|notability guideline for stand-alone lists]]
| notability (music)
| musicموسیقی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقی)|notability guideline for music]]
| avoid neologisms
| neologisms = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|notability guideline for neologisms]]
| ورزش
| sport
| sports = [[Wikipedia:Notability (sports)|notability guideline for sports and athletics]]
| notability (numbers)