الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|image=
|text= {{NOINDEX}}این نوشتار احتمالاً فاقد شرایط یاد شده در '''{{#switch: {{lc:{{{1}}}}}
| notability = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|generalرهنمود notabilityعمومی guidelineسرشناسی]]
| astro = [[Wikipedia:Notability (astronomical objects)|notability guideline for astronomical objects]]
| سرشناسی (افراد)
| notability (people)
| bio
| biographies = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد)|notability guideline for biographies]]
| prof
| سرشناسی (دانشگاهیان)
| notability (academics)
| academicsدانشگاهیان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاهیان]]
| سرشناسی (کتاب‌ها)
| notability (books)
| کتاب
| کتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتاب‌ها]]
| سرشناسی (رویدادها)
| notability (events)
| رویداد
| رویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|رهنمود سرشناسی برای رویدادها]]
| سرشناسی (فیلم‌ها)
| notability (films)
| فیلم
| movie
| list
| lists = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|notability guideline for stand-alone lists]]
| سرشناسی (موسیقی)
| notability (music)
| موسیقی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقی)|رهنمود سرشناسی برای موسیقی]]
| avoid neologisms
| neologisms = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|notability guideline for neologisms]]
| ورزش
| sports = [[Wikipediaویکی‌پدیا:Notabilityسرشناسی (sportsورزش‌ها)|notabilityرهنمود guidelineسرشناسی forبرای sportsفیلم‌ها andو athleticsورزشکاران]]
| notability (numbers)
| numbers = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (عددها)|رهنمود سرشناسی برای عددها]]