الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|image=
|text= {{NOINDEX}}این نوشتار احتمالاً فاقد شرایط یاد شده در '''{{#switch: {{lc:{{{1}}}}}
| notabilityسرشناسی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی عمومی]]
| astroفضا = [[وپ:سرشناسی (اجرام آسمانی)|رهنمود سرشناسی اجرام آسمانی]]
| سرشناسی (افراد)
| notability (people)
| bioبیو
| biographiesبیوگرافی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد)|رهنمود سرشناسی برای افراد]]
| استاد
| prof
| سرشناسی (دانشگاهیان)
| notability (academics)
| academicsدانشگاهیان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاهیان]]
| سرشناسی (کتاب‌ها)
| notability (books)
| کتاب
| کتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتاب‌ها]]
| سرشناسی (رویدادها)
| notability (events)
| رویداد
| رویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|رهنمود سرشناسی برای رویدادها]]
| سرشناسی (فیلم‌ها)
| notability (films)
| فیلم
| movie
| movies
| فیلم‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (فیلم‌ها)|رهنمود سرشناسی برای فیلم‌ها]]
| سرشناسی (سازمان‌ها)
| notability (companies and corporations)
| موسسه
| institutions
| سازمان
| companies
| org
| organisations
| corp
| شرکت
| ارگان
| corp
| سازمان‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای سازمان‌ها و نهاد]]
| محصولات = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای محصولات و خدمات]]
| list
| lists = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی فهرست‌های تنها]]
| سرشناسی (موسیقی)
| notability (music)
| موسیقی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقی)|رهنمود سرشناسی برای موسیقی]]
| واژه‌نامه نیست
| avoid neologisms
| neologismsواژه = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|رهنمود سرشناسی در زمینهٔ نوآوری‌ها]]
| ورزش
| sports = [[وپ:سرشناسی (ورزش)|رهنمود سرشناسی ورزش و ورزشکار]]
| سرشناسی (عددها)
| notability (numbers)
| numbersعددها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (عددها)|رهنمود سرشناسی برای عددها]]
| notabilityسرشناسی (webوب)
| webوب = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (وب)|رهنمود سرشناسی وب‌گاه‌ها]]
| #default = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود عمومی سرشناسی]]
}}''' است. اگر با موضوع نوشتار آشنایید، لطفاً با بازنویسی یا گسترش آن، سرشناسی را نشان دهید. بهترین راه برای این کار [[ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع|ارجاع به منابع]] مستقل است.<br /><small>اگر سرشناسی احراز نشود، مقاله ممکن است برای [[ویکی‌پدیا:تغییر مسیر|تغییر مسیر]]، [[ویکی‌پدیا:ادغام و انتقال صفحات|ادغام]] یا [[ویکی‌پدیا:راهنمای حذف|حذف]] آن اقدام شود.{{سخ}}لطفاً این الگو را به بحث کاربر ایجاد کننده بیفزایید:{{سخ}}<nowiki>{{جا:پیام سرشناسی|</nowiki>{{نام‌صفحه}}<nowiki>}} ~~~~‎‎</nowiki>}}