تفاوت میان نسخه‌های «شاخ‌قوچی»

۳ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
 
آمونیت‌ها را بر اساس خط درز، تزئینات و دیگر ویژگی‌هایشان به سه رده تقسیم می‌کنند:
 
۱. سراتیدها (کربونیفر تا تریاس)
 
۲. گونیاتیت‌ها (دونین تا پرمین)
 
۳. آمونیتیدها (پرمین تا کرتاسه)