تفاوت میان نسخه‌های «فیلیپ چهارم، پادشاه فرانسه»

بدون خلاصه ویرایش
۰== زندگینامه ==
 
وی از خاندان [[کاپتی‌ها]] و پسر [[فیلیپ سوم]] از همسرش [[ایزابل آراگونی]] بود. وی از آنجا که چهره‌ای زیبا داشت در تاریخ لقب زیبا یافته است. فیلیپ چهارم [[یهود|یهودیان]] را زیر فشار گذاشت و داراییهایشان را ربود تا با آن ارتشش را سر و سامانی دهد. [[کلیسای کاتولیک]] او را به دلیل ولخرجیهایش محکوم نمود. فیلیپ جهارم به دلیل تعارضاتش با پاپ ها مشهور است. در زمان پاپ بنیفاس هشتم (Boniface VIII) او برای روحانیان نیز وضع مالیات کرد که این امر اعتراض شدید پاپ را برانگیخت. پاپ طی فرمانی روحانیان را از پرداخت مالیات به جکومتیحکومتی بی دین منع کرد و در تلافی آن فیلیپ نیز خروج سکه از فرانسه را ممنوع کرد و بدین ترتیب پاپ از عواید فرانسه محروم شد. مدتی بعد سربازان فیلیپ بنیفاس را حبس کردند و در سال ۱۳۰۵ فیلیپ یکی از هوادارانش بنام کلمنت پنجم را در مقام پاپی پذیرفت و او را وادار کرد در شهر آوینیون فرانسه و تحت انقیاد و نظارت وی (فیلیپ) زندگی کند. وی به دلیل نیاز به پول برای جنگ با فلاندری ها و انگلیسی ها چشم طمع به دارایی های شوالیه های هیکل دوخت. و استاد اعظم ژاک دو مولای (Jacques de Molay) از شوالیه های هیکل را دستگیر کرد و پاپ را در فشار گذاشت تا آنها را سرکوب کند.
[[جنگ مهمیزهای زرین]] در نزدیکی [[کورتره]] که سپاهی در برگیرنده دوهزار و پانصد شهسوار و شوالیه و چهارهزار سرباز پیاده که برای سرکوبی شورش [[فلاندرها]] گسیل شده بود به شکست انجامید و پادشاه را بسیار شرمنده نمود. این سرشکستگی سپاهی که در جنگهای صلیبی همراهی داشت می‌توانست به به کافر خواندن شاه بینجامد، ولی فیلیپ از نفوذ بر پاپ کلمنت پنجم در اینباره سود برد. چندی پس از آن هم شوالیه‌ها را بازداشت و دچار دادگاههای مذهبی نمود. سرنوشت داراییها و اندوخته‌های شهسوارانی که در [[جنگ‌های صلیبی]] پیکار نمودند نیز در هاله‌ای از ابهام است، گویا دسته‌ای از اینان در روزگار فیلیپ که می‌خواسته داراییهایشان رابه دست بیاورد از دست وی گریخته و خود را به [[اسکاتلند]] رسانده‌اند. واپسین شهسوار نامی جنگهای صلیبی [[ژاک دوموله]] نام داشت که وی را در [[پاریس]] به چوبی بستند و به آتش کشیدند. تاریخنگاران گفته‌اند که او در میان گدازه‌های آتش [[پاپ]] و فیلیپ چهارم را نفرین کرده و آنها را تا یک سال دیگر به پیش خداوند فراخوانده بود. گویا یک سال پس از آن نیز فیلیپ و پاپ کلمنت پنجم مردند.
 
۳

ویرایش