تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تراجنسیتی (کناری)»

بدون خلاصه ویرایش
|-
!style="background:#E6E6FA;"| فهرست</tr>
| [[فهرست فیلم های مربوط به دگرباشی جنسی|فیلم های مربوط به دگرباشی جنسی]]{{•}} [[فهرست افراد دگرباشی جنسیدگرجنسگونه|افراد دگرجنسگونه]]{{سخ}}[[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|موضوعات]]{{•}} [[لیست مراسم دگرباشی جنسی|مراسم]]
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه]]{{•}} [[Portal:Transgender|Transgender portal]]