تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تراجنسیتی (کناری)»

بدون خلاصه ویرایش
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[تشخیص جنسیت|تشخیص]]</tr>
|[[دوجنسه|دوجنسه]]{{•}} [[دوجنسیتی]]{{سخ}}[[جنسیت عجیب]]{{•}} [[هیجرا]]{{سخ}}[[Sex and/or gender diverse]]{{سخ}}[[جنسیت سوم|جنسیت سوم{{\}}جنس سوم]]{{سخ}}[[دگرجنسگونه]]{{•}} [[دگرجنسگونه (زن بهترنس مرد)]]{{سخ}}[[دگرجنسگونه (مرد بهترنس زن)]]{{•}} [[سه جنسیتی]]{{سخ}}[[Two-Spirit]]{{سخ}}[[Queer heterosexuality]]
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[لیست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|موضوعات]]</tr>