تفاوت میان نسخه‌های «سرریز بافر»

جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیزکاری (۲.۲))
اگر B تنها متغیر قلم دوم از اقلام داده‌های تعریف شده توسط برنامه بود، نوشتن یک رشته طولانی که رفت و گذشته از B می‌تواند باعث خطا مانند گسل تقسیم بندی شود، فسخ این روند بود.
 
== مثالبهره پایه‌ایبرداری ==
 
تکنیک بهره برداری از آسیب پذیری سرریز بافر در معماری متفاوت است، سیستم عامل و منطقه حافظه‌است. به عنوان مثال، راه اندازی و بهره برداری در پشته (برای حافظه به صورت پویا اختصاص داده شده استفاده می‌شود)، بسیار متفاوت است از بهره برداری در پشته تماس است.
۲

ویرایش