باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
|founder= [[ولادیمیر لنین]]
|newspaper= [[پراودا]]
|position= [[Far-left]]
|ideology= [[کمونیسم]]، [[مارکسیسم-لنینیسم]]
|international= [[کمینترن]] (تا ۱۹۴۳) [[Cominform]] (تا ۱۹۵۶)