تفاوت میان نسخه‌های «علی عبداللهی»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ربات: افزودن الگوی ترتیب پیش‌فرض رده‌ها برای زندگی‌نامه‌ها)
جز (ویرایش با ابرابزار)
 
== شعر ==
* هی راه می‌روم در تاریکی/مجموعه شعر/۱۳۷۶ نشر نارنج.
 
* هیاین راهاست می‌رومکه در تاریکینمی‌آید/مجموعه شعر/۱۳۷۶۱۳۸۱ نشر نارنجثالث.
* ایندرود استبر که نمی‌آیدنهنگ/مجموعه شعر کوتاه/۱۳۸۱ نشر ثالث. امرود/۱۳۹۱
* ترجمه چند شعر به زبان آلمانی / سوزان باغستانی / چاپ در مجلهٔ آکسنته، سال ۲۰۰۷
* درود بر نهنگ/مجموعه شعر کوتاه/ نشر امرود/۱۳۹۱
* ترجمهچاپ چند شعرسروده به زبان آلمانی / سوزاندر: باغستانیاینجا /ایران چاپاست، درگردآوری گریت مجلهووستمان، ی۲۰۱۱، آکسنتهبرمن ،آلمان، سالنشر ۲۰۰۷سوژه.
* چاپ چند سروده به زبان آلمانی/ در: اینجا ایران است، گردآوری گریت ووستمان، ۲۰۱۱ ، برمن آلمان ، نشر سوژه.
* بادها شناسنامه مرا بردند<ref>[http://www.ibna.ir/vdcdjs0k.yt0x96a22y.html بادها شناسنامه مرا بردند» نقد می‌شود]</ref>
 
* سکوت آیندهٔ من است، مجموعه شعرهای عاشقانهٔ [[اریش فرید]]
* اکنون میان دو هیچ، مجموعه شعرهای [[نیچه]]
* کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ، (شعرهای [[ریلکه]])
* مفهوم زمان، [[هایدگر]]
* جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران، [[میشائیل انده]]
* آهوجان مهمان ماست، [[ارسکین کالدول]]
* سوگسروده‌های دوئینو و اشعار دیگر شعرهای ریلکه
* قورباغه‌ها جدی جدی می‌میرندگزینه‌یمی‌میرندگزینهٔ شعر آلمانی زبان
* عاشقانه‌های آلمانی صد شعر عاشقانه‌یعاشقانهٔ آلمانی زبان از قرون وسطی تا اکنون
* هرگز مگو هرگز، گزینه یگزینهٔ شعرهای برتولت برشت
* صد سال شعر آلمانی زبان (دوزبانه)
* درختان ممنوع،شعرهایممنوع، شعرهای هاینریش هاینه
* عاشقانه هایعاشقانه‌های هرمان هسه
* بر مهراب تو بز سپید من، شعرهای سافو شاعره یشاعرهٔ یونان باستان
* چهل و سه داستان عاشقانه
* نقطه، سر خط ،خط، داستان اروپایی و آلمانی
* آمریکا فرانتس کافکا
* رویا در رویا، آنتونیو تابوکی
* فیل،داستانکفیل، هایداستانک‌های فلسفی برتولت برشت
* وشام بود و صبح بودبود، ،داستانهایداستانهای کوتاه هاینریش بل
* سفرهای گالیور ،گالیور، به روایت اریش کستنر
* من پرنده ،پرنده، تو درخت ،درخت، صد شعر برای نوجوانان (برنده ی جایزه یبرندهٔ ویژهجایزهٔ یویژهٔ کتابهای شعر کودکان و نوجوانان از شورای کتاب کودک.)
* آینه در آینه ،آینه، میشائیل انده
* جادوگرانی که خودشان را جادو کردند ،کردند، میشائیل انده
* سپیده‌دمان،فریدریشسپیده‌دمان، فریدریش نیچه
* آواره و سایه‌اش،فریدریشسایه‌اش، نیچهفریدریش نیچه
* میان دو آتش،نمایشنامه،آلبرتآتش، نمایشنامه، آلبرت اوسترمایر
* شیللر برای معاصران
* لطفاً کتابهایم را نخوان، نامه هاینامه‌های نیچه به مادرش
* آدمی با دیگران، گزیده یگزیدهٔ نیچه با دو نقد،
* فریدریش نیچه، زندگی و آثارآثار، ،ایفوایفو فرنتسل
 
== منابع ==
* [http://www.caravan.ir/AuthorTranslatorDetail.aspx?id=36 معرفی علی عبداللهی]
* [http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2579905,00.html سایت رادیو دویچه وله]
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2579905,00.html ترجمه در همه جا مشکلات خودش را دارد {{}} مصاحبه با علی عبداللهی]
* [http://www.ibna.ir/vdca6en6.49nuy15kk4.html علی عبداللهی: ریلکه مولانای اروپا است]
* [http://www.naghed.net/Ketab_ha/Fried_Abdollahi_etemdemelli.htm نگاه و اندیشه اریش فرید]