تفاوت میان نسخه‌های «حسین شکویی»

جز (افزودن سریع رده «برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار در جغرافیا» (با استفاده از رده‌ساز))
[[رده:استادان دانشگاه اهل ایران]]
[[رده:دارندگان سمت استاد در دانشگاه‌های ایران]]
[[رده:برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار در ادب و فرهنگ]]
[[رده:برگزیدگان همایش چهره‌های ماندگار در جغرافیا]]