تفاوت میان نسخه‌های «کیست هیداتید»

برچسب ویکی‌سازی، برچسب تمیزکاری
(برچسب ویکی‌سازی، برچسب تمیزکاری)
{{تمیزکاری}}
{{ویکی‌سازی}}
 
{{Infobox disease|
Name = {{PAGENAME}} |
Image = Echinococcus Life Cycle.png |
Caption = ''Echinococcus''چرخه lifeزندگی cycle (click to enlargeاکینوکوکوس) |
ICD10 = {{ICD10|B|67||b|65}} |
ICD9 = {{ICD9|122.4}}, {{ICD9|122}} |
کیست هیداتید (Hydatid cyst disease) یک بیماری [[انگل|انگلی]] مشترک انسان و [[حیوان]] است. عامل این بیماری [[کرم]] کوچک پهن و بندبندی است به نام [[اکی نوکوکوس گرانولوزوس]] (Echinococcus granulosus) از خانواده [[سستود|سستودها]] که طول آن ۵ – ۳ میلی متر می‌باشد و به سختی با چشم دیده می‌شود . میزبان اصلی این کرمها سگ سانان هستند و کرم در [[روده باریک]] سگهای آلوده زندگی می‌کند . بدن این کرمها سه بند دارد و در آخرین بند، هزاران تخم آلوده کننده وجود دارد که بعد از پاره شدن این بند تخمها آزاد می‌گردند . [[سگ سانان]] آلوده از طریق مدفوع خود، تخم این کرمها را در مزارع، مراتع و سبزیکاریها پراکنده نموده، باعث آلودگی محیط می‌شوند . چنانچه این تخمها توسط یک میزبان واسط تصادفی مانند[[گاو]]، [[گوسفند]]، [[بز]]، [[شتر]] و یا انسان همراه با علوفه و یاسبزی‌های خام نشسته خورده شوند جنینی که در این تخمها وجود دارد در روده آزاد شده و در بافت مخاطی روده نفوذ می‌کنند و خود را توسط گردش خون به [[کبد]]، [[ریه]]، [[مغز]]، [[کلیه]]، استخوانها و سایر بافتها می‌رساند و در آنجا کیسه‌هایی به اندازه یک توپ کوچک وگاهی بزرگ تشکیل می‌دهد. این کیسه‌ها دارای دیواره‌ای سفید و سفت بوده و داخل آن مایعی بی رنگ وجود دارد . به این کیسه‌ها کیست هیداتید می‌گویند .
 
«»== بیماریزایی ==
شایعترین محل کیست هیداتید در [[کبد]] (۷۰٪)و ریه(۳۰-۲۰٪) می‌باشد . درصورت سوراخ شدن کیست (مثلا هنگام جراحی)، مایع حاوی نوزاد کرم (پروتواسکولکس) بافشار به اطراف می‌پاشد و هریک از این نوزادها می‌توانند با کاشت مستقیم یاازراه [[خون]] در سایر قسمتهای بدن مجدداً کیست ایجاد کنند .
 
انسان معمولاً در اثر خوردن سبزیجات و آب آلوده به مدفوع سگ مبتلا و یا در اثر تماس مستقیم با سگ یا احشاء آلوده گوسفند و...به این بیماری مبتلا می‌شود.شیوع کیست هیداتید در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای [[خاورمیانه]] زیاد می­باشد و این بیماری در بیشتر نقاط دارای [[دامپروری]] [[اندمیک]] است.
این پرازیتکه باعث کیست هیداتید می گردد بنامTeania Echinococusنیز یاد میگردد.این پرازیت درسال1695 توسط Hartman کشف گردید. واقعات ان درتمام دنیا دیده شده وبشتر در ممالک که تربیه مواشی وگوسفند رواج دارد دیده می شود ویک ارتباط بین انسان ,گوسفند وشک در این پرازیت دیده میشود .
 
مورفولوژی: کرو کاهل ان کوچک بوده که دارایی طول 3-6ملی بوده واز سه قسمت قرار ذیل ساخته شده است 1- رآس: که حاوی چهار عدد چوشگ بوده ویک Rostellum همراه با دو عددچنگگ خارمانند نیز قابل دید است .
==مورفولوژی==
2- عنق کوتاه وضخیم میباشد .
کرم کامل آن کوچک٬ با طول 3-6میلی‌متر بوده واز سه قسمت اصلی تشکیل شده است:
3-بندها: که مشتمل از سه بند میباشد بند اولی پخته نبوده ,بند دومی پخته ویندسومی حاوی Gravid میباشد.
مورفولوژی*سر: کرو کاهل ان کوچک بوده که دارایی طول 3-6ملی بوده واز سه قسمت قرار ذیل ساخته شده است 1- رآس: که حاویدارای چهار عدد چوشگ بوده ویک Rostellum همراه با دو عددچنگگ خارمانند نیز قابل دید است .
2- *عنق کوتاه وضخیم میباشد .
3-*بندها: که مشتمل از سه بند میباشد بند اولی پخته نبوده ,بند دومی پخته ویندسومی حاوی Gravid میباشد.
دوران حیات = کرم دوران حیات را در دو میزبان سپری .
1- میزبان قطعی : که عبارت ازسگ ,گرگ, روبا وشغال که کرک کاهل درا معای رقیقه این حیوانات زیست مینمایند ومقدار زیاد تخم ها توسط مواد غایطه این حیوانات به خارج اطراح می گردد.سگ از جمله میزبان قطعی اصلی دراین پرازیت به شمار میرود.