تفاوت میان نسخه‌های «اعاده حیثیت»

(ابرابزار)
 
== اعاده حیثیت در قوانین ایران ==
در ایران دو منبع اصلی قانون، موضوع اعاده حیثیت را پیش‌بینی کرده‌اند:
# قانون اساسی
# مصوبات قوه مقننه
 
====قانون اساسی====
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱ ٬ به طور صریح و شفاف موضوع را بیان کرده است:
 
''هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
''
====مصوبات قوه مقننه====
 
== جستارهای وابسته ==