تفاوت میان نسخه‌های «اعاده حیثیت»

# محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
# محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
# محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.<ref> نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، صص ۵۲۲.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==