الگو:پادشاه-خرد: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «{{الگوی خرد | تصویر = Pahlavi Crown of Imperial Iran (heraldry).svg | اندازه = ۷۰ | توصیف = پادشاه | رد...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{الگوی خرد | تصویر = Pahlavi Crown of Imperial Iran (heraldry).svg | اندازه = ۷۰ | توصیف = پادشاه | رد...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)