تفاوت میان نسخه‌های «کانو و کایاک در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲»

(افزوده شد {{ترجمه-نیاز}} (توینکل))
{| {{RankedMedalTable|class=wikitable sortable}}
|-
|۱||align=leftright|{{flagIOC|GER|تابستانی ۲۰۱۲}}||۳||۲||۳||۸
|-
|۲||align=leftright|{{flagIOC|HUN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۳||۲||۱||۶
|-
|۳||align=leftright|{{flagIOC|GBR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۲||۱||۱||۴
|-
|۴||align=leftright|{{flagIOC|FRA|تابستانی ۲۰۱۲}}||۲||۰||۰||۲
|-
|۵||align=leftright|{{flagIOC|UKR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۲||۰||۳
|-
|۶||align=leftright|{{flagIOC|AUS|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۱||۰||۲
|-
|۷||align=leftright|{{flagIOC|RUS|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۲||۳
|-
|rowspan=3|۸||align=leftright|{{flagIOC|ITA|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۰||۱
|-
|align=leftright|{{flagIOC|NZL|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۰||۱
|-
|align=leftright|{{flagIOC|NOR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۰||۱
|-
|rowspan=2|۱۱||align=leftright|{{flagIOC|BLR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۲||۱||۳
|-
|align=leftright|{{flagIOC|ESP|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۲||۱||۳
|-
|۱۳||align=leftright|{{flagIOC|CAN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۲||۳
|-
|۱۴||align=leftright|{{flagIOC|CZE|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۱||۲
|-
|rowspan=2|۱۵||align=leftright|{{flagIOC|LTU|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۰||۱
|-
|align=leftright|{{flagIOC|POR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۰||۱
|-
|۱۷||align=leftright|{{flagIOC|SVK|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۲||۲
|-
|rowspan=2|۱۸||align=leftright|{{flagIOC|POL|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|-
|align=leftright|{{flagIOC|RSA|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|-
!colspan=2| Totalمجموع || ۱۶ || ۱۶ || ۱۶ || ۴۸
|}