باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
جز
Armanjafari صفحهٔ اژدها (منطقةالبروج) را به اژدها (ناحیه زودیاک) منتقل کرد: عربی بودن دو واژه داخل پرانتز