تفاوت میان نسخه‌های «نظریه پیچیدگی محاسباتی»

 
عمومی‌ترین منابع زمان (چقدر زمان برای حل کردن مساله لازم است) و فضا (چقدر حافظه مورد نیاز است) می‌باشند. سایر منابع می‌تواند تعداد پروسسورهای موازی (در حالت [[پردازش موازی]]) و... باشند. اما در این صفحه عوامل بالا مورد بحث نیستند. باید به این نکته توجه داشت که نظریه پیچیدگی با [[نظریه قابل حل بودن]] متفاوت است. این نظریه در مورد قابل حل بودن یک مساله بدون توجه به منابع مورد نیاز آن، بحث می‌کند.مواردی هست که میدانیم فلان مسئله جواب دارد ولی راه حل و روش حل ان هنوز ارائه نگرددیدو گاهی علاوه مشکل مذکور حتی با دست داشتن راه حل منابع و ابزار کاری جهت پیاده سازی ان را نداریم
 
بعد از این نظریه که بیان می‌کند کدام مسائل قابل حل و کدام مسائل غیرقابل حل هستند، این سوال به نظر طبیعی می‌رسد که [[درجه سختی]] مساله چقدر است. نظریه پیچیدگی محاسبات در این زمینه‌است.
 
۴

ویرایش