تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Sadeghedayat/صفحه تمرین»

صفحه‌ای جدید حاوی «بودن یا نبودن بحث در این نیست وسوسه این است» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «بودن یا نبودن بحث در این نیست وسوسه این است» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)
۵۱

ویرایش