تفاوت میان نسخه‌های «سه‌نقطه»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۰) +مرتب+تمیز(۲.۲): + رده:نمادهای نوشتار)
محل استفاده از سه نقطه در زبان فارسی معمولاً انتهای یک عبارت و یا محلی است که آن حذف شده‌است.
سه نقطه در زبان فارسی معنی «و غیره» را می‌دهد.
برای مثال بجای اینکه بگوییم «کتاب و دفتر و مداد و کیف و غیره»، می‌توانیم از این عبارت استفاده کنیم: «کتاب و دفتر و مداد و کیف و ...»
 
همینطور می‌توان از آن بجای این موارد استفاده کرد:
۷۵۰

ویرایش