تفاوت میان نسخه‌های «۱۳۱۰ (خورشیدی)»

بدون خلاصه ویرایش
* [[شیرمحمد اسپندار]] ، نوازنده دونلی
* [[عباس خوشدل]] ، آهنگساز
* [[حسین سرشار]] ، خواننده و بازیگر
* [[فرهنگ شریف]] ، نوازنده تار
 
* [[منوچهر آتشی]] ، شاعر و مترجم
* [[محمود پاینده لنگرودی]] ، مولف و شاعر
* [[سیامک پورزند]] ،‌ روزنامه نگار
* [[یداله رویایی]] ، شاعر
* [[احمد محمود]] ، نویسنده
* [[صادق هدایت]] ، نویسنده و مترجم
* [[رشیدیاسمی]] ، نویسنده و شاعر
* [[سیامک پورزند]] ،‌ روزنامه نگار
 
 
=== روحانیت ===
* [[آیت الله]] [[محمد فاضل لنکرانی]] ، مرجع تقلید
* [[آیت الله]] [[حسین‌علی منتظری]]
 
=== نظامی ===
۲۰۰

ویرایش