تفاوت میان نسخه‌های «اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی»

بدون خلاصه ویرایش
 
اعضايEBUشامل شرکت هاي، راديو و تلويزيوني هستند که متعلق به دولت يا بخش خصوصي ارايه خدمات رسانه اي همگاني است
اعضاي فعال اتحاديه شامل همه کشورهاي اروپايي از [[ايسلند]] در شمالي ترين تا [[مصر]] در جنوب [[ايرلند]] در غرب و[[اذربايجان]] در شرق را در برميگيرد.کشورهايي نظير [[کانادا]] ، [[ژاپن]] ، [[مکزيک]] ، [[هند]] و [[هنگ کنگ]] فراتر از مرزهاي اروپا از اعضاي وابسته اين اتحاديه رسانه اي هستند.شبکه اي تلويزيوني ايالات متحده [[امريکا ]]شامل: [[ABC ، [[CBS]] ، [[NBC ، شرکت براي عمومي صدا و سيماي((Corporation for Public Broadcasting)) ، [[تايم وارنر]] نيز بااتحاديه راديو تلويزيون [[اروپا]] همکاري دارند.
EBUهر ساله مسابقه آواز [[يوروويژن]] را بطور کامل از طريق رسانه هاي شبکه هاي عضو پوشش ميدهد.
اکثر رسانه هايEBU بازيهاي [[المپيک]] و [[جام جهاني فوتبال]](((به ويژه بازيهاي کشورهاي خود و فينال))را پخش ميکنند
کاربر ناشناس