تفاوت میان نسخه‌های «میدان خیام»

رده:میدان‌های ملی برداشته شد با استفاده از وپ:رده‌ساز در متن مقاله هیچ منبعی که این میدان را یک میدان ملی بداند نیامده‌است!
(رده:میدان‌های ملی برداشته شد با استفاده از وپ:رده‌ساز در متن مقاله هیچ منبعی که این میدان را یک میدان ملی بداند نیامده‌است!)
* راهنمای شهر نیشابور، چاپ شهرداری نیشابور ۱۳۸۹
 
[[رده:میدان‌های ملی]]
[[رده:بناهای دوره پهلوی در نیشابور]]
[[رده:خیام]]