تفاوت میان نسخه‌های «عملیات والکوره»

==اجرای عملیات==
 
[[کلاوس فن اشتوفنبرگ]] که قصد ترور هیتلر را داشت، این امکان را می یابد که برای گزارش در مورد ارتش ذخیره آلمان، در جلسه هیتلر با سران ارتش حضور یابد. این جلسه در راستنبورگ در پروس خاوری برگزار شده بود. در روز سوءقصد [[کلاوس فن اشتوفنبرگ]] کیفی حاوی بمب را در نزدیکی هیتلر و در زیر میزی می‌گذارد که در اطراف آن هیتلر و ژنرال‌هایش نقشه‌هانقشه‌های جنگی را بررسی می‌کردند. او سپس به بهانه یک تماس تلفنی خارج شده و فورا عازم برلین می شود تا پس از قتل هیتلر، [[ارتش]] را به خیزش دعوت کند. اما پای یکی از افسران به کیف برخورد می‌کند و او کیف را برداشته و آن را در فاصله دورتری قرار می‌دهد. این کار باعث می شود که انفجار بمب نتواند آسیب مهمی به هیتلر برساند.
 
==شکست عملیات==