استرپتوکوک پیوژنز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* C5a پپتیداز :
C5a (کموتاکسین قوی نوتروفیلی) را تجریه می کند. در مراحل اولیه عفونت از مهاجرت نوتروفیل ها به سمت باکتری جلوگیری می کند.
 
== تشخیص ==
گرفتن سوآب از گلو (بیماران مبتلا له گلودرد چرکی) و کشت بر روی محیط آگار خون دار و استفاده از دیسک باسیتراسین، یکی از معمول ترین روش های تشخیص آزمایشگاهی باکتری است. باکتری بر روی محیط آگار خون دار، بتا همولیتیک است و به باسیتراسین حساس می باشد. واکنش تست کاتالاز بر روی باکتری کشت یافته در محیط غیر خون دار، منفی است. باکتری از نظر تست های CAMP و هیپورات، منفی است. همچنین می توان با استفاده از تست های سرولوژیکی، آنتی ژن اختصاصی گروه A را به راحتی در سویه مشکوک تشخیص داد.
 
== درمان ==
درمان انتخابی، پنی سیلین است که حداقل به مدت 10 روز تجویز می گردد. تاکنون هیچ سویه مقاوم به پنی سیلین در استرپتوکوک پیوژنز کشف نشده است هرچند از سال 1985، گزارش هایی از سویه های تحمل کننده پنی سیلین ارائه شده است. باکتری به ماکرولیدها، کلرامفنیکل و تتراسایکیلین حساس است اما میزان مقاومت در سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های اخیر، بیشتر می باشد.
 
== پیشگیری ==
در حال حاضر، هیچ نوع واکسنی برای پیشگیری از عفونت ساخته نشده است هرچند پژوهش ها در این زمینه ادامه دارد.
 
 
==جستارهای وابسته==