استرپتوکوک پیوژنز: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏درمان: اصلاح ارقام
(←‏درمان: اصلاح ارقام)
 
== درمان ==
درمان انتخابی، پنی سیلین است که حداقل به مدت 10۱۰ روز تجویز می گردد<ref>Falagas ME, Vouloumanou EK, Matthaiou DK, Kapaskelis AM, Karageorgopoulos DE (2008). "Effectiveness and safety of short-course vs long-course antibiotic therapy for group a beta hemolytic streptococcal tonsillopharyngitis: a meta-analysis of randomized trials". Mayo Clin Proc 83 (8): 880–9. doi:10.4065/83.8.880. PMID 18674472.</ref>. تاکنون هیچ سویه مقاوم به پنی سیلین در استرپتوکوک پیوژنز کشف نشده است هرچند از سال 1985،۱۹۸۵، گزارش هایی از سویه های تحمل کننده پنی سیلین ارائه شده است<ref>Kim KS, Kaplan EL (1985). "Association of penicillin tolerance with failure to eradicate group A streptococci from patients with pharyngitis". J Pediatr 107 (5): 681–4. doi:10.1016/S0022-3476(85)80392-9. PMID 3903089.</ref>. باکتری به ماکرولیدها، کلرامفنیکل و تتراسایکیلین حساس است اما میزان مقاومت در سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های اخیر، بیشتر می باشد.
 
== پیشگیری ==